Ký hiệu độ c là gì? Các loại đơn vị đo nhiệt độ

Ký hiệu độ C là gì?

Trong Unicode, ký hiệu của độ là U+(00B0) (°). Trong bảng mã hóa ký tự trong HTML nó là °. Alt+ Code là Alt+0176.

Vì sự biểu hiện giống nhau trong một số font chữ khi in ấn cũng như khi hiển thị trên màn hình máy tính, một số ký tự khác có thể bị nhầm lẫn với ký tự biểu diễn độ: “ký hiệu chỉ thị giống đực” (U+00BA, º), “vòng trên” (U+02DA, ˚), “số 0 trên” (U+2070, ⁰), số 0 trên proper (0) hay chữ “o trên” (o), và “toán tử vòng” (U+2218, ∘). Nếu ở trên giấy thì nó sẽ có một vòng tròn nhỏ ở trên.VD:0 độ.

Khái niệm

Thuật ngữ độ được sử dụng trong nhiều quy mô của nhiệt độ . Ký hiệu ° thường được sử dụng, theo sau là chữ cái đầu của đơn vị, ví dụ: ° ° C ‘cho độ (s) Celsius. Một độ có thể được định nghĩa là một sự thay đổi nhiệt độ được đo theo thang đo đã cho, ví dụ, một độ C là một phần trăm thay đổi nhiệt độ giữa điểm mà nước bắt đầu thay đổi trạng thái từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng và điểm tại đó nó bắt đầu thay đổi từ trạng thái khí sang dạng lỏng.

Ký hiệu độ C là gì?

Thang đo nhiệt độ phổ biến được đo bằng độ:

 • Độ C (° C)
 • Kelvin (K)
 • Fahrenheit (° F)
 • Rankine (° R hoặc ° Ra), sử dụng thang đo Fahrenheit, được điều chỉnh sao cho 0 độ Rankine bằng 0 tuyệt đối .

Các thang đo nhiệt độ khác:

 • Delogg (° De)
 • Newton (° N)
 • Réaumur (° R)
 • Rømer (° Rø)
 • Wedgwood (° W)

Kelvin 

Bài viết chính: Kelvin

(Đo nhiệt độ)

“Độ Kelvin” (K) là tên gọi cũ của đơn vị nhiệt độ SI theo thang nhiệt độ nhiệt động (tuyệt đối) . Từ năm 1967, nó được gọi đơn giản là kelvin , với ký hiệu K (không có ký hiệu độ).  Tuyệt đối (° A) là thuật ngữ lỗi thời, thường được đề cập cụ thể đến kelvin nhưng đôi khi cũng là độ Rankine.

So sánh

 • Điểm sôi của nước: 100,0 ° C / 212,0 ° F
 • Điểm nóng chảy của băng: 0,0 ° C / 32,0 ° F
 • Nhiệt độ cơ thể người điển hình: 37,0 ° C / 98,6 ° F
 • Nhiệt độ phòng: 20 – 25 ° C / 68 – 77 ° F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên